Ibaruwa n’itangazo risaba Abayobozi b’ibigo by’Amashuri gautanga Amanota y’Imihigo ku Baramu.

 

 

 

 

Ibaruwa n’itangazo risaba Abayobozi b’ibigo by’Amashuri gautanga Amanoto y’Imihigo ku Baramu.

Loading

Share